Grøn transport

Vi tager ansvar!

forrest med en grøn transportaftale

Bæredygtig og grøn transport er en udfordring, vi som samfund har bokset med længe. Det er særligt et problem i byerne, hvor trængslen i trafikken vokser med 16% per år. Til trods for at man i flere europæiske byer er i gang med den grønne omstilling, bruger størstedelen fortsat transportmidler med benzin eller diesel, hvilket udleder drivhusgasser.

Det offentlige kan dog ikke alene bære byrden af en grønnere transport i byerne med indførelse af elbiler, grønne busser og hundredvis kilometer af cykelstier. Det private skal også med.

Grøn transport

Ingen social dumping

Forandring af samfundet mod bæredygtige løsninger

Ansvarlighed overfor alle interessenter

Inklusion af udsatte medarbejdere

Virksomheder kan skabe grøn transport i byerne

Virksomheders valg af transportform har en afgørende betydning for virksomheders CO2-aftryk såvel som storbyers miljø. Selvom de fleste virksomheder ofte ligger et godt stykke udenfor indre by i storbyerne, er virksomheder stadig skyld i en stor del af trængslen i trafikken, da de hver dag leverer pakker til alt fra detailvirksomheder til offentlig institutioner. I dag leveres mere end 90% af pakker og paller i diesel varebiler og lastbiler.

Den typiske transportløsning for virksomheder er, at man får flere leveringer fra forskellige leverandører i løbet af dagen. Det er en infrastruktur, der skaber trængsel og udleder store mængder af partikler og drivhusgasser. Derfor er det nødvendig at implementere innovative grønne transportløsninger, der skal mindske virksomhederne CO2-aftryk. Vores løsning i City Logistic er, at virksomheder i stedet skal have én levering om dagen, der er koordineret og håndteret af en leverandør – os. Vi bruger udelukkende elektriske køretøjer som transportløsning. Ved at konsolidere leverancer og udelukkende gøre brug af elektriske køretøjer reduceres emissionen i storbyerne. Som en bonus bliver trængslen i trafikken også mindre.

Lovgivningen om transport i byerne forøges — diesel forbydes — nulemissionszoner er på vej
40 byer har nu underskrevet GHS erklæringen, hvor de forpligter sig til nulemission
og flere byer er på vej
Abonnement

Vi konsoliderer og leverer når kunden ønsker det. Vi håndterer også alle logistik opgaver.

Abonnementet er baseret på antallet af leveringer, volumen og tillægstjenester

Leveringer i byen

Vi leverer gods til modtagerne i indre by. Transportører og virksomheder leverer til City Logistic hub, hvorfra vi håndterer last-mile leverancen.

Betaling pr. pakke/drop

Retur logistik

Vi afhenter alle typer af retur logistik, eks. emballage, returvarer og affald, hvor vi konsoliderer det på vores hubs for effektiv samlet afhentning.

Betaling pr. afhentning/volumen

Grøn logistik

Vi bruger vores grønne flåde til både planlagte og ad hoc transportopgaver.

Betaling pr. time/drop

Hvilken betydning har den grønne transportaftale for virksomheder?

Den 4. december 2020 indgik regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistiske Folkeparti og Enhedslisten en aftale om en grøn omstilling af vejtransporten. Aftalen har en plan for udfasning af nye benzin- og dieselbiler. For virksomheder betyder det, at lovgivning om transport i byerne forøges, diesel forbydes og nulemissionszoner er fremtiden.

I aftalen indgår det, at Danmark i 2025 træder ud af samarbejdet om eurovignetten for at indføre en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler over 12 tons. Afgiften forventes at reducere CO2-udledningen med 0,1 mio. ton i 2025 og 0,2 mio. ton i 2030. I dag spiller lastbiler og varevogne en stor rolle i virksomheders daglige transportløsning, derfor er det vigtigt, at detailvirksomheder, transportører og offentlige institutioner finder nye transportløsninger, der er i overensstemmelse med den grønne transportaftale. Det vil være fordelagtigt for virksomheder at begynde en overgang, hvor de langsomt udfaser deres brug af diesel varebiler og lastbiler

Kan klima og transport går hånd i hånd?

Klima og transport kan således godt gå hånd i hånd, hvilket vi forstår i City Logistic. Vi har opbygget et koncept, der skal gøre virksomheders transportløsninger mere klimavenlig. Vi løser alle transportopgaver bæredygtigt med vores 100% elektriske flåde af cykler, varevogne og lastbiler. Vi håndterer også effektiv alt returlogistik af emballage, returvarer og affald til vores hubs. Man er derfor både sikret tidsspild, ressourcer og nul dårlig samvittighed hos os.

Klimavenlig transport i byen er en realitet

Med indføring af den grønne transport aftale er klimavenlig transport i byen godt på vej til at blive en realitet. Næsten 100 byer har underskrevet GHS erklæringen, hvor de forpligter sig til til nulemission, og flere byer er på vej. Skal du med på rejsen?

© Copyright 2024 - City Logistic