Miljøzoner og varebiler

Vi er rustet til fremtiden. Er du?

Ingen social dumping

Forandring af samfundet mod bæredygtige løsninger

Ansvarlighed overfor alle interessenter

Inklusion af udsatte medarbejdere

Krav til varebiler i miljøzoner skaber bedre luft i byen

Trængsel i trafikken i storbyerne vokser årligt med 16%. Det resulterer i større mængder af luftforurening i byerne og en markant forvrængning af sundhed hos borgerne i området.

Derfor vedtog Folketinget i maj 2019 skærpede miljøkrav til ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler, der vejer over 3,5 tons, og deres færden på de danske veje ved at indføre miljøzoner i de fem største kommuner i Danmark: i København, på Frederiksberg, i Aalborg, i Odense og i Aarhus. Miljøzonerne trådte i kraft 1. juli 2020.

Det er ikke tilladt at køre i ældre dieseldrevne lastbiler og varebiler i miljøzonerne, med mindre de har monteret et partikelfilter, som forhindrer køretøjerne i at sende færre partikler ud i luften. Miljøzonereglerne er kun gældende for de køretøjer, da de forurener mest.

Ny lov om miljøzoner september 2021

For at gøre endnu mere for renere luft i byerne, vedtog Folketinget i september 2021 en række nye værktøjer, der blandt andet giver kommunerne mulighed for at skærpe miljøzonerne og indføre nulemissionszoner.

Især nulemissionszoner kommer til at udfordre transportører, da de gøre det muligt for kommuner at etablere nulemissionszoner i afgrænsede byområder, hvor der som udgangspunkt kun må køre biler uden forbrændingsmotorer.

Lovgivningen om transport i byerne forøges — diesel forbydes — nulemissionszoner er kommet for at blive
40 byer har nu underskrevet GHS erklæringen, hvor de forpligter sig til nulemission
og flere byer er på vej

Hvad kan City Logistic tilbyde?

Abonnement

Vi konsoliderer og leverer når kunden ønsker det. Vi håndterer også alle logistik opgaver.

Abonnementet er baseret på antallet af leveringer, volumen og tillægstjenester

Leveringer i byen

Vi leverer gods til modtagerne i indre by. Transportører og virksomheder leverer til City Logistic hub, hvorfra vi håndterer last-mile leverancen.

Betaling pr. pakke/drop

Retur logistik

Vi afhenter alle typer af retur logistik, eks. emballage, returvarer og affald, hvor vi konsoliderer det på vores hubs for effektiv samlet afhentning.

Betaling pr. afhentning/volumen

Grøn logistik

Vi bruger vores grønne flåde til både planlagte og ad hoc transportopgaver.

Betaling pr. time/drop

Kørsel af varebiler i miljøzoner skaber problemer for transportbranchen

I dag er der mange diesel eller benzin biler, lastbiler og varebiler i miljøzonerne i Danmark, som leverer varer inde i byen. De nye regler for varebiler og lastbiler skaber derfor helt konkret 4 problemer for transportbranchen.

  1. Som transportører eller større grossist skal man bruge omkostninger på montering af et partikelfilter i alle ens ældre dieseldrevne lastbiler og varebiler for fortsat at få lov til at levere varer lovligt i miljøzonerne.
  2. Glemmer man at få monteret et partikelfilter på ens køretøj og færdes i en miljøzone, vanker der bøder. Bødestørrelsen er 12.500 kroner for lastbiler. For varebiler er det 1.500 kroner. Det er ens eget ansvar at være opmærksom på, om ens køretøj overholder kravene til kørsel i miljøzonen. Er man i tvivl om, hvorvidt ens køretøj lever op til miljøreglerne, kan man få det afklaret ved hjælp af et nummerpladetjek på miljøzoner.dk.
  3. Miljøzonerne er ikke tydeligt markeret, da miljøzonerne håndhæves automatisk via kameraer, som kan aflæse nummerplader. Det kan derfor være svært at finde ud af, hvornår man er inde og ude af miljøzonerne som chauffør.
  4. Hvis ens køretøj ikke opfylder miljøkravene, er det muligt at benytte sig af såkaldte transitruter i miljøzonerne, hvor det er muligt at køre med alle slags køretøjer. Det tager dog tid at finde ud af, hvor de er, hvilket er problematisk for chauffører.

Nulemissionszonerne forstærker blot udfordringerne for transportbranchen, da dele af byen skal håndtere med en særskilt flåde, der er helt uden forbrændingsmotor. Men her kan vi fra City Logistik løse udfordringerne for jer.

Grønne varebiler og miljøzoner er fremtiden

Indfasning af kravene til lastbiler og varebiler i miljøzonerne sker trinvist, fordi man skal have tid til at indrette sig de nye krav. Transportbranchen går dog kun en vej: mod en grønnere fremtid.

I City Logistic går vi forrest ved at tilbyde og løse alle typer af transportopgaver med vores 100% elektriske flåde af varebiler, lastbiler og cykler, der udelukkende benytter sig af certificeret dansk vindmøllestrøm. Vi har både øje for miljøet og logistikken ved at sørge for at konsolidere alle leverancer ved hjælp af vores lokale hubs i byerne, som derefter kan leveres i vores grønne varevogne i miljøzonerne såvel som udenfor miljøzonerne.

Hos City Logistic er vi derfor godt rustet til fremtidens transportbranche. Er du?

Seneste nyheder

© Copyright 2024 - City Logistic