Fredensborg Kommune først i Europa med 100% elektriske leveringer i samarbejde med City Logistic

I forlængelse af et succesfuldt pilot projekt gennemført i 2021 mellem City Logistic og Fredensborg Kommune om grøn levering, er der nu indgået aftale om løbende at udvide samarbejdet således at hele Fredensborg kommune får deres leveringer via City Logistic inden udgangen af 2022.

Dermed er Fredensborg den første kommune i Europa der har indgået aftale om allerede i 2022 at få alle leveringer – undtagen fødevarer – leveret med elektriske køretøjer. Udover at der er tale om kørsel med elektriske køretøjer,  vil antallet af køretøjer desuden blive kraftigt reduceret, da leveringerne samles på tværs af leverandører på City Logistics lager inden de leveres på de enkelte institutioners ønskede leveringstidspunkt – ofte udenfor rush hour.
Erfaringerne fra pilot projektet gennemført på Fredensborg rådhus viser at antallet af køretøjer er reduceret med mere end 200 køretøjer svarende til en 82%  reduktion og der er sparet tæt på 8 ton CO2 alene på leveringer til rådhuset. Alt sammen en postiv effekt for kommunens indbyggere der både vil opleve mindre trængsel, mindre udledning samt mindre støj som følge af færre biler og brug af elektriske køretøjer.

City Logistic konceptet indebærer at via City Logistics infrastruktur og software, at kundens forsendelser leveres til City Logistics terminal, bliver samlet og opbevaret, indtil det tidspunkt de enkelte institutioner har valgt at få forsendelserne leveret. Når vi leverer samler vi desuden leveringerne med de andre kunder vi i forvejen har i byerne som eks. Matas, DSV mfl.

Brugen af City Logistic sparer transport fra mange forskellige aktører, vareleveringer er mindre tidskrævende for kunden. Som et grønt plus leveres alt i elektriske køretøjer, og emballage tages med retur.

I Fredensborg Kommune kommer halvdelen af CO2-udledningen fra borgere og virksomheders transport. Og på nationalt plan står last-og varebiler for godt 8% af alle drivhusgasser, mens varebiler står for 28% af CO2-udledningen på vejene i byområder.

Det har vist sig ud fra erfaringer fra andre kommuner, at det er tidsbesparende og at det hjælper lokationen til at få en bedre dagligdag som man kan læser mere om her fra Plejecenter Solgården i Lyngby. Grønne leveringer giver en meget nemmere hverdag for Plejecenter Solgården

“Jeg er stolt over at City Logistic går forrest i den grønne omstilling og løser byernes last mile udfordringer ved brug af en 100 pct. elektrisk flåde. Det er flot at se et stigende antal kommuner såvel som virksomheder tilslutte sig vores bæredygtige løsning og derved reducere deres CO2 aftryk,” siger Peter Bardenfleth, Group CEO i City Logistic.

© Copyright 2023 - City Logistic