Lyngby-Taarbæk Kommune fortsætter succesfuldt samarbejde om grøn varelevering

Kommunens samarbejde med City Logistic sparer CO2 og letter trængslen i Lyngby bymidte. Samarbejdet dækker al non-food transport til Rådhuset og kommunens plejecentre.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i to år kørt en forsøgsperiode med servicevirksomheden City Logistic, hvor alle non-food leverancer håndteres på et centrallager uden for Lyngby bymidte og samlet leveres i el-drevne køretøjer til rådhus og plejecentre to gange om ugen.
En evaluering af forsøgsperioden har vist, at:

  1. Antal varekørsler er mere end halveret.
  2. Det reducerede antal kørsler ind i midtbyen er foretaget i mindre elbiler eller elcykler, fremfor i dieseldrevne lastbiler/varevogne. Det har medført, at CO2-udledningen for kørslerne fra lageret til kommunens lokationer er reduceret med 98%.
  3. De kommunale institutioner oplever, at det har lettet administrationen af varemodtagelse, og at de sparer værdifuld tid.
  4. En række virksomheder og butikker har tilmeldt sig City Logistic’s koncept i løbet af forsøgsperioden. Dette har ifølge City Logistic samlet set sparet over 25.000 kg CO2/år gennem deres leverancer ind i midtbyen.
  5. Lyngby-Taarbæk har sammen med Roskilde og Kolding kommuner været frontløbere for konceptet, som en række andre kommuner i både Nordsjælland og resten af landet nu er ved at lave aftaler om. – såvel som kommuner i Tyskland og Norge.

Flemming fra Solgårdens administration fortæller om overgangen til grøn varelevering:

“Før vidste vi ikke, hvornår vi fik varer. Nu har vi faste ugentlige dage, og kan koncentrere os om andre opgaver. Når varerne er leveret, får vi en mail, dvs. at vi ikke behøver at koncentrere os om det før da. Rart med færre lastbiler på vores område. Faste chauffører, der leverer på et aftalt sted, har elimineret skader fra diverse palleløftere på vores vægge og elevatorer, som vi selv har skullet udbedre. Og så er der gevinsten for vores miljø. Der bliver sparet meget CO2 om året, og har mindre slitage på kommunens veje.”

Udvidelse af initiativ om grøn varelevering

Lyngby-Taarbæk Kommune har over de seneste to år gradvist udvidet aftalen om grøn varelevering fra at omfatte rådhuset til også at omfatte kommunens plejecentre, samt kommunens afdelinger i Lyngby Storcenter. Det er kommunens vision at finde en løsning på at sikre grøn varelevering til alle kommunens lokationer.

Aftalen om grøn varelevering er et konkret initiativ i arbejdet med at nå kommunens mål om at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030, i forhold til 1990, samt blive CO2-neutral i 2050.

Julehjælp til fordeling af overskudsmad

City Logistic fortsætter også det gode samarbejde med Stop Spild Lyngby, hvor City Logistic igen i 2021 gratis kørte overskudsmad fra supermarkeder og butikker, som Stop Spild uddelte til trængende familier op til jul.

Udtalelser

Sigurd Agersnap (F), tidligere formand for Teknik- og Miljøudvalget, siger:

“Vi har et rigtigt godt samarbejde med City Logistic, som jeg er meget glad for, at vi nu fortsætter. Resultaterne taler sit eget tydelige sprog. Færre tunge lastbiler igennem byen betyder mindre trængsel og mindre CO2-udledning.”

Richard Sandbæk (C), formand for det nye Teknik-udvalg, siger:
“Vi er i kommunen stolte af, at virksomheder, som fremmer den grønne omstilling, vælger at placere sig i Lyngby-Taarbæk, og samtidig investerer i velgørenhed og samarbejder med både kommune og handelsliv.”

 

Kontaktinformation

Jakob Jespersen, Klimakoordinator fra Lyngby-Taarbæk Kommune,
Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed, jakoj@ltk.dk

Jesper Amsinck, Country Manager, City Logistic, jesper@citylogistic.dk

Fredensborg Kommune først i Europa med 100% elektriske leveringer i samarbejde med City Logistic

I forlængelse af et succesfuldt pilot projekt gennemført i 2021 mellem City Logistic og Fredensborg Kommune om grøn levering, er der nu indgået aftale om løbende at udvide samarbejdet således at hele Fredensborg kommune får deres leveringer via City Logistic inden udgangen af 2022.

Dermed er Fredensborg den første kommune i Europa der har indgået aftale om allerede i 2022 at få alle leveringer – undtagen fødevarer – leveret med elektriske køretøjer. Udover at der er tale om kørsel med elektriske køretøjer,  vil antallet af køretøjer desuden blive kraftigt reduceret, da leveringerne samles på tværs af leverandører på City Logistics lager inden de leveres på de enkelte institutioners ønskede leveringstidspunkt – ofte udenfor rush hour.
Erfaringerne fra pilot projektet gennemført på Fredensborg rådhus viser at antallet af køretøjer er reduceret med mere end 200 køretøjer svarende til en 82%  reduktion og der er sparet tæt på 8 ton CO2 alene på leveringer til rådhuset. Alt sammen en postiv effekt for kommunens indbyggere der både vil opleve mindre trængsel, mindre udledning samt mindre støj som følge af færre biler og brug af elektriske køretøjer.

City Logistic konceptet indebærer at via City Logistics infrastruktur og software, at kundens forsendelser leveres til City Logistics terminal, bliver samlet og opbevaret, indtil det tidspunkt de enkelte institutioner har valgt at få forsendelserne leveret. Når vi leverer samler vi desuden leveringerne med de andre kunder vi i forvejen har i byerne som eks. Matas, DSV mfl.

Brugen af City Logistic sparer transport fra mange forskellige aktører, vareleveringer er mindre tidskrævende for kunden. Som et grønt plus leveres alt i elektriske køretøjer, og emballage tages med retur.

I Fredensborg Kommune kommer halvdelen af CO2-udledningen fra borgere og virksomheders transport. Og på nationalt plan står last-og varebiler for godt 8% af alle drivhusgasser, mens varebiler står for 28% af CO2-udledningen på vejene i byområder.

Det har vist sig ud fra erfaringer fra andre kommuner, at det er tidsbesparende og at det hjælper lokationen til at få en bedre dagligdag som man kan læser mere om her fra Plejecenter Solgården i Lyngby. Grønne leveringer giver en meget nemmere hverdag for Plejecenter Solgården

“Jeg er stolt over at City Logistic går forrest i den grønne omstilling og løser byernes last mile udfordringer ved brug af en 100 pct. elektrisk flåde. Det er flot at se et stigende antal kommuner såvel som virksomheder tilslutte sig vores bæredygtige løsning og derved reducere deres CO2 aftryk,” siger Peter Bardenfleth, Group CEO i City Logistic.

City Logistic hjælper med varme gaver til socialt udsatte

City Logistic er igen i år med til at give socialt udsatte i Lyngby-Taarbæk Kommune en god jul. Transportvirksomheden har hentet donerede dyner og puder i sine el-lastbiler og kørt dem til virksomhedens lager i på Firskovvej 31 i Lyngby.

Frivillige i foreningen PitStop delte de lune julegaver ud til socialt udsatte familier og enlige. Det er andet år i træk, at City Logistic hjælper foreningen PitStop med at forsøde julen for udsatte borgere i kommunen.

”Vi hjælper og stiller tid og faciliteter til rådighed; det en del af vores DNA, at vi gerne vil gøre en forskel. Da vores enkelte terminaler desuden er lokalt forankrede, er det naturligt, at vi hjælper frivillige i vores nærområder, når vi kan. I dette tilfælde hjælper vi PitStop i Lyngby. Tidligere i år har vi f.eks. hjulpet med transport af cykler til afghanske flygtninge i Sandholmlejren fra vores lager i Roskilde,” fortæller Group COO i City Logistic, Nicolaj Boysen.

De frivillige i foreningen PitStop, som er forankret i Lyngby-Taarbæk Kommune, har stået for udleveringen af de bløde gaver. Foreningens formål er at samle borgere med udfordringer på tværs, for hvem et måltid og en snak gør en forskel.

Det var en anden frivillig organisation, Heart2Heart.global, som arbejder for global deling af varer, som tidligere på måneden tilbød Foreningen PitStop et parti dyner, som har været brugt af studerende, der har været på et kort ophold i Danmark. PitStop takkede ja, og frivillige samlede dynerne sammen på forskellige adresser i København.

”Vi har været så heldige, at City Logistic sagt ja til at hjælpe med transport ved indsamling af dynerne samt udlånt deres lagerhal på Firskovvej til uddeling, ” fortæller Charlotte Cavling fra Foreningen PitStop.

Grønne leveringer giver en meget nemmere hverdag for Plejecenter Solgården

Grønne leveringer giver en meget nemmere hverdag for Plejecenter Solgården sammen med City Logistic, som leverer alt elektrisk.

Plejecenteret Solgården i Lyngby-Taarbæk Kommune er yderst tilfreds med det abonnement på grøn varelevering, de gennem kommunen har tegnet med servicevirksomheden City Logistic. Kommunale institutioner som eksempelvis plejecenteret får leveret alle deres varer samlet på faste ugedage, de får en mail, når varerne er leveret, og chauffører fra City Logistic leverer varer på samme måde hver gang i elektriske køretøjer.

Fuldmægtig Flemming Mahrt fra Center for Sundhed og Omsorg i Lyngby Taarbæk Kommune fortæller, hvorfor det har været en gevinst at lade City Logistic stå for leverancer til det kommunale Plejecenter Solgården, som er et moderne byggeri med 98 boliger tæt på Furesøen.

”Før i tiden vidste vi ikke, hvornår vi fik varer. Nu får vi dem på faste tidspunkter og ugedage. Vi får en mail, når de er leveret og behøver at tjekke løbende, om der er kommet varer,” siger Flemming Mahrt.

”Mange forskellige transportører har tidligere leveret varer på mange forskellige måder. Nogle kom farende ind med en motoriseret palleløfter, det gav mange skader på vores vægge og elevatorer, som vi selv har skullet udbedre. Dét problem har vi aldrig hos City Logistic. Vi har en rigtig god kommunikation med chaufførerne og med lederen hos vores lokale City Logistic,” fremhæver Flemming Mahrt og tilføjer:
”Den største gevinst er nok for vores miljø, for der bliver sparet meget CO2 om året, der er færre lastbiler på vores område og det formindsker slitage på kommunens hovedveje”.

City Logistic abonnementet indebærer, at kundens forsendelser leveres til City Logistics terminal i Lyngby, bliver samlet og opbevaret, indtil kunden vil have dem leveret.
Brugen af City Logistic sparer transport fra mange forskellige aktører, vareleveringer er mindre tidskrævende for kunden. Som et grønt plus leveres alt i elektriske køretøjer, og emballage tages med retur.

City Logistic har siden opstarten i år reduceret Solgårdens CO2-udledning med 2,5 ton og reduceret antallet af køretøjer ved Solgården med mere end 185 køretøjer svarende til en reduktion på 70 pct.

El-lastbiler kører nu varer til Fredensborg Kommune

Mandag morgen blev varer til kommunen for første gang leveret af en MAN eTGM lastbil, som er 100 pct. eldreven.

Der findes foreløbigt kun to eksemplarer i Danmark af den nye el-lastbil, som mandag leverede varer til rådhuset.

Lastbilen kommer fra firmaet City Logistic A/S centrale lager, hvor varer til rådhuset omlastes, så der kun kommer én elbil dagligt i stedet for mange små leverancer i løbet af dagen. Og som noget nyt kan varerne nu også blive leveret af en eldreven lastbil. Lastbilen er støjsvag, udledningsfri og har en rækkevidde på op til 190 km. Lastbilen kan enten lade op på 8 timer ved hjemmeopladning eller 4 timer ved hurtigopladning.

El-lastbilen er en del af et nyt pilotprojekt, som skal teste, hvordan varetransporten til Fredensborg Rådhus kan effektiviseres og gøres grønnere. Forventningen er, at der hvert år kan spares 7 ton CO2 ved at have et grønt logistik system på rådhuset.

”Fredensborg Kommune er én af de første kommuner, som udruller et grønt logistik system, og jeg er spændt på at se systemet i drift og hvor stor klima- og miljøgevinst, vi kan opnå på denne måde” siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

”Da dette jo er et pilotprojekt, håber vi, at alle parter opnår den rette viden til, at vi kan udvikle og understøtte et grønt logistiknetværk i Nordsjælland og samtidig styrke markedsudviklingen indenfor grøn varetransport, ” siger Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- & Klimaudvalget.

“Jeg er stolt over at City Logistic går forrest i den grønne omstilling og løser byernes last mile udfordringer ved brug af en 100 pct. elektrisk flåde. Det er flot at se et stigende antal kommuner såvel som virksomheder tilslutte sig vores bæredygtige løsning og derved reducere deres CO2 aftryk,” siger Peter Bardenfleth, Group CEO i City Logistic.

I Fredensborg Kommune kommer halvdelen af CO2-udledningen fra borgere og virksomheders transport. Og på nationalt plan står last-og varebiler for godt 8% af alle drivhusgasser, mens varebiler står for 28% af CO2-udledningen på vejene i byområder.

News 1

City Logistic først i Danmark med el-lastbiler i daglig drift

Som de første i Danmark kan City Logistic tilbyde levering og distribution i byer og bynære områder med en flåde bestående af cykler, varebiler og lastbiler, der alle er 100% eldrevne.

Fra 1. september indgår to nye MAN eTGM lastbiler i City Logistics flåde. MAN eTGM er 100% eldreven 26 ton lastbil. De to elektriske lastbiler kommer til at køre for kunder som Matas og DSV samt Lyngby, Roskilde, Fredensborg og Hørsholm kommuner.

“Jeg er stolt over at City Logistic går forrest i den grønne omstilling og løser byernes last mile udfordringer ved brug af en 100% elektrisk flåde. Det er flot at se et stigende antal kommuner såvel som virksomheder tilslutte sig vores bæredygtige transportløsning og derved reducere deres CO2 aftryk,” siger Peter Bardenfleth, Group CEO i City Logistic.

City Logistic ønsker ikke kun at nedbringe miljøbelastning og CO2-udledningen indenfor levering og distribution, men også at tage del i at nedbringe trængsel på vejene og gøre byerne mere grønne.

”I Matas har vi en meget ambitiøs målsætning om at reducere vores CO2-forbrug. Derfor er vi rigtig glade for at samarbejde med City Logistic, der er frontløber på brugen af el-varebiler og el-lastbiler i Danmark,” siger Brian Gøbel Poulsen, Logistik Direktør i Matas.

Og resultaterne taler for sig selv, beregninger fra Lyngby kommune viser en reduktion af trængsel med 57% og udledning af CO2 med 98% i forhold til kommunens tidligere distributions set-up.

De to nye elektriske-lastbiler er kun første skridt. City Logistic vil løbende udvide flåden, så City Logistic kan tilbyde levering og distribution til alle større danske byer og på sigt mere end 200 byer internationalt.

På torsdag den 2. september kan medier og journalister besøge City Logistic Roskilde og se en af de nye elektriske lastbiler og hele City Logistics flåde fra cykler over varebiler til lastbiler – alt sammen 100% elektrisk.

For yderligere info, pressebilleder og kommentarer: Kontakt Group CEO Peter Bardenfleth på 3125 0726 eller pbh@citylogistic.dk. Det vil også være muligt at se den anden elektriske lastbil på Transport 2021 i Herning den 16-18. september 2021 på MANs messestand.

Aftale med Fredensborg kommune

I samarbejde med firmaet City Logistic A/S tester Fredensborg Kommune et nyt grønt distributionssystem, hvormed varer til rådhuset fremover leveres grønt – dvs. i færre omgange og med elbil.

Den 1. juli blev den første samlede forsendelse afleveret til rådhuset, hvor teknisk servicemedarbejder Alex Jensen tog i mod.

Flere gange dagligt, ugen rundt, kører varevogne og lastbiler forbi rådhuset med pakker og fødevarer. På den måde bliver der brugt mange liter diesel hver eneste dag.

Et nyt pilotprojekt skal nu teste, hvordan varetransporten til rådhuset både kan effektiviseres og spare CO2. Derfor omlastes fra den 1. juli alle varer – undtagen fødevarer – på ét centralt fjernlager, hvorfra varerne køres samlet i én elvarevogn til rådhuset. Udover at spare klimaet for 7 ton CO2, er det målet at få værdifuld viden om metoden, så den kan udbredes til langt flere virksomheder – offentlige og private.

”Fredensborg Kommune er en af de første kommuner, som udbyder og udruller et grønt logistik system. Med projektet håber vi på at understøtte et grønt logistiknetværk i Nordsjælland og styrke markedsudviklingen indenfor grøn varetransport, hvor potentialet er enormt”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Vi glæder os til at se systemet i drift, og har store forventninger til den klima- og miljøgevinst, der kan opnås i såvel Fredensborg Kommune som en masse andre steder ved at skifte dieselbilerne ud med el. Perspektiverne ved at distribuere mere smart er store, og jeg tror, at vi alle godt kunne tænke os at undvære nogle af de mange varevogne og lastbiler”, siger Lars Simonsen, der er formand for Plan-, Miljø- & Klimaudvalget.

City Logistic er ligeledes begejstret:
“Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv og det er derfor et stærkt signal fra Fredensborg Kommune, at man aktivt satser på miljørigtige logistik løsninger. Jeg er ikke tvivl om, at man i andre kommuner nøje følger implementeringen af dette pilotprojekt”, siger Group CEO Peter Bardenfleth-Hansen.

News 2

Lokalt partnerskab bag ambitiøst projekt for at reducere trængsel og CO2 i lyngby bymidte

Grøn distribuering er ikke noget nyt i Lyngby-Taarbæk Kommune, som allerede sidste år samlede alle leverancer til rådhuset i en grøn og miljøvenlig levering med elbiler i samarbejde med Citylogistik. Det er det samarbejde med Citylogistik, som projektgruppen nu vil arbejde videre på og forhåbentlig få bredere ud i byen.

“Vi har rigtigt gode erfaringer med samarbejdet med Citylogistik. Sammen har vi halveret antallet af lastbiler, som kører til Rådhuset. Det er godt for trængslen i byen og trafiksikkerheden, og det reducerer også vores CO2-udledning. Derfor har kommunen i år udvidet ordningen til at gælde hele administrationen og kommunens plejecentre, men vi vil rigtigt gerne have resten af byen med også. Kan vi få færre lastbiler til Lyngby, så kan det komme både borgere, butikker og klimaet til gavn,” siger Sigurd Agersnap, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune.

De første i Europa
Med projektet bliver Lyngby-Taarbæk Kommune den første kommune i Danmark – og Europa – der tester sådan en løsning i en hel by, og Casper Svensson fra Citylogistik er begejstret:

”Citylogistiks grundlæggende koncept er grøn omstilling på byens præmisser, hvor byen selv sætter dagsordenen for, hvorledes byen ønsker trafikken afviklet og varerne leveret med grøn transport. Vi finder det enormt glædeligt, at de involverede aktører i dette pilotprojekt kan se de mange værdier, som Citylogistik-konceptet bidrager med i løsningen af de trafikale- og miljømæssige udfordringer som enhver større by står overfor. At Cityforeningen og Kommunen har valgt at gå sammen i dette projekt, er et paradigmeskifte, der uden tvivl betyder, at byen, mig bekendt indtager den absolutte førertrøje i Europa i forhold til at opnå en grøn omstilling på transportområdet. Lyngby by vil være det første og eneste sted i Europa, hvor der i den grad er enighed om løsningen og skaleringen af konceptet. Med kommunens egen udvidelse af lokationer der bruger ordningen og dette nye tiltag fra butikkerne selv, håber vi på at kunne speede implementeringen op til glæde for alle.”

Projektets overordnede mål er at reducere trængslen i bymidten ved at reducere antallet af lastbiler, der kører med varer til erhverv i Lyngby og samtidig introducere en grøn og mere fleksibel løsning for elbil-distribution i byen.

Forventer 50% færre lastbiler i bymidten
Kombinationen af at have ét varelager på Firskovvej, der fungerer som opsamlingssted for mindre leverancer – og udlevering af varerne udenfor byens myldretid i el-biler giver en unik mulighed for både at reducere antallet af vare- og lastbiler i bymidten døgnet rundt, og bidrager til en reduktion af CO2 og NOX. Projektet bidrager således til kommunens mål om CO2 reduktion på 25% i 2025 sammenlignet med 2015.

”Projektet er endnu et godt eksempel på, hvor meget vi kan lokalt, når vi arbejder sammen! Udover alle de gode grønne mål, er det vigtigt for os i partnerskabet, at vi også bidrager til at reducere den stigende trængsel især under letbane-byggeriet. Der er kun gode effekter af dette projekt, der giver renere luft og mindre trængsel til vores borgere og ansatte”, udtaler Marianna Lubanski, direktør i Science City Lyngby.

Effekten af pilottesten over 6 måneder forventes blandt andet at reducere antallet af lastbiler i bymidten med 50%. Ligeledes forventer projektets partnere at kunne reducere CO2- og NOX-udledningen med 50%.

Håbet er at pilotprojektet med Magasin og Sticks & Sushi i spidsen kan overbevise resten af handelslivet i Lyngby til at komme med.

“Det er et klart mål for Handelsforeningen – gennem alle vores medlemmer – at bidrage til et bedre miljø og mindre trængsel i Lyngby bymidte. Løsningen med Citylogistik hilser vi velkommen og vi vil fra vores side iværksætte initiativer for at få så mange som muligt af vores medlemmer over på løsningen. Grøn omstilling er et stort punkt på dagsordenen og vi må erkende at bæredygtighed bliver en større og større faktor i kundernes valg af både produkter og forretning,” udtaler Michael Dupont, formand for Handelsforeningen i Lyngby og omegn.

News 3

Grøn pakkelevering sparer store mængder CO2 og reducerer tung trafik i hjertet af Lyngby

Lyngby rådhus har i et år kørt en forsøgsperiode med servicevirksomheden City logistic, hvor alle non-food leverancer håndteres på et centrallager uden for Lyngby bymidte, og samlet leveres i el-drevne biler til rådhuset en enkelt gang om dagen.

En evaluering af forsøgsperioden har vist, at:

  1. Antal kørsler til rådhuset er reduceret med 57%, svarende til 300 kørsler om året
  2. Det reducerede antal kørsler ind i midtbyen er foretaget i mindre elbiler fremfor i dieseldrevne lastbiler/varevogne. Det har medført, at CO2-udledningen for kørslerne fra lageret til rådhuset er reduceret fra 782 kg CO2 til 13 kg CO2, en CO2-reduktion på 98%
  3. En række virksomheder og butikker har tilmeldt sig City logistic’s koncept i løbet af forsøgsperioden. Dette har ifølge City logistic betydet, at der samlet set er sparet over 25.000 kg CO2/år gennem deres leverancer ind i midtbyen
  4. Lyngby-Taarbæk har sammen med Roskilde og Kolding kommuner været frontløbere for konceptet, som en række andre kommuner i både Nordsjælland og resten af landet nu er ved at lave aftaler om. – såvel som kommuner i Tyskland og Norge

Lyngby-Taarbæk Kommune har derfor besluttet at udvide aftalen til også at omfatte kommunens plejecentre, samt kommunens afdelinger i Lyngby Storcenter. På sigt håber kommunen at udbrede aftalen til alle kommunens bygninger.

Aftalen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Citylogistik er et konkret initiativ i arbejdet med at nå kommunens mål om at reducere CO2-udledningen med 25% inden 2025.

© Copyright 2024 - City Logistic